КЛИЕНТИ

Продукцията ни се изнася предимно за следните държави:

  • Англия
  • Белгия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Русия
  • Скандинавските държави
  • Унгария
  • Франция
  • Холандия

Част от продукцията ни е предназначена и за

ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР